OR ทำธุรกิจอะไร ?

OR คือบริษัทการค้าปลีกของ ปตท. หรือชื่อเรียกเต็มๆว่า “บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)“ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าที่เป็นน้ำมันและกลุ่มธุรกิจค้าปลีก มีธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่อย่างมากมาย เช่น A&W , Black Canyon , Burger King , Chester’s Grill , KFC , McDonalds , S&P , The Pizza Company เป็นต้น

FIT Auto

 

มีสาขาที่ให้บริการภายในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ที่เป็นกลุ่มสินค้าประเภทน้ำมัน ได้แก่

  • สถานีบริการน้ำมันจำนวน 1,968 แห่ง
  • ธุรกิจศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จำนวน 56 แห่ง

และบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในตลาดพาณิชย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ำมันเตาสำหรับเรือขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย (อ้างอิงจากปริมาณจำหน่าย จากข้อมูลของ Wood Mackenzie ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้บริษัทฯ มีลูกค้าตลาดพาณิชย์ทั้งหมดมากกว่า 2,600 ราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ได้แก่

  • ร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 3,168 ร้าน
  • ร้านสะดวกซื้อจำนวน 1,960 ร้าน
  • ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ จำนวน 319 ร้าน ภายใต้แบรนด์ เท็กซัส ชิคเก้น , ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ และแด๊ดดี้ โด

ธุรกิจของหุ้น OR

มีสาขาที่ให้บริการภายในต่างประเทศ ได้แก่

  • สถานีบริการน้ำมันจำนวน 329 แห่ง
  • ธุรกิจศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จำนวน 4 แห่ง
  • ร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 272 ร้าน
  • ร้านจิฟฟี่จำนวน 86 ร้าน

สาขาหุ้น OR

บริษัทมีรายได้หลักๆมาจากกลุ่มสินค้าที่เป็นน้ำมันซึ่งคิดเป็นประมาณ 91 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม แต่มีกำไรขั้นต้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด ซึ่งผิดกันกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีรายได้เพียง 3.8 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด แต่มีกำไรขั้นต้นถึง 26 เปอร์เซ็นต์ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด ทีนี้เราลองมาดูแผนการลงทุนในอนาคตกันครับ
บริษัทฯ มีแผนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับปี 2563 – 2568 เป็นจำนวนรวมประมาณ 85,366.9 ล้านบาท

แผนการลงทุนหุ้น OR

ดูจากแผนลงทุนในอนาคตก็ถือว่าบริษัทเองก็พยายามมุ่งเน้นธุรกิจไปทางด้านค้าปลีก เอาล่ะครับในบทความนี้ทำให้เราได้รู้จักกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น OR ได้มากขึ้น ที่กำลังจะเปิดให้จองในวันที่ 25 ม.ค. 64 แต่หลายท่านอาจมีคำถามว่า แล้วน่าจองไหม? ต้องติดตามตอนต่อไปครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลจาก : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ PTTOR และข้อมูลจาก ThaiQuest

 

Invisible hand

error: Content is protected !!