ช็อปดีมีคืน ตอนที่ 1

ช็อปดีมีคืน

อยากบอกว่าโครงการนี้ผมได้รับประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐแบบเต็มๆ  คล้ายกับโครงการช็อปช่วยชาติเมื่อปี 2561 แต่ดีกว่ามากทั้งในแง่ข้อจำกัดของสินค้าและวงเงินที่สามารถนำไปลดหย่อน  สมัยโครงการช็อปช่วยชาติให้สินค้าแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ยางรถ , E-book และ สินค้า OTOP แถมนำลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทอีก (แต่รอบนั้นผมก็จัดเต็ม 15,000 บาทเหมือนกัน 555)

shopping

โครงการช็อปดีมีคืนเป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่กระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย โดยสามารถให้นำรายจ่ายดังกล่าวมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ได้ทุกประเภทสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือถ้าเป็นสินค้า OTOP ต้องลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อมาใช้ได้เช่นกัน สำหรับรายการซื้อตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หรือจำง่ายๆคือบริษัทหรือร้านค้านั้นสามารถออกใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มให้ได้ ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ยกเว้นสินค้าและบริการที่อยู่ในประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 368 (พ.ศ. 2563) ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนได้ มีดังนี้

  1. ค่าซื้อสินค้าอบายมุข เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ บุหรี่
  2. ค่าน้ำมันหรือก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  3. ค่าซื้อยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
  4. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งแบบเล่มหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์
  5. ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าโรงแรม ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน

ประกาศกฎกระทรวง1
ประกาศกฎกระทรวง2

โดยผู้ใช้สิทธิช็อปดีมีคืนต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้สิทธิคนละครึ่ง ทีนี้เราคงต้องมาพิจารณากันแล้วว่าจะเลือกใช่สิทธิไหนดีระหว่างช็อปดีมีคืนกับคนละครึ่ง ซึ่งผมจะนำมาเขียนแนะนำให้ในบทความต่อไป

ผมมีตัวอย่างใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม จากการซื้อของออนไลน์มาให้ดูด้วยครับ ต้องประกอบไปด้วย

1. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ประกอบการ

2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำบัตรประชาชน ของผู้ซื้อ

3. มีระบุจำนวนเงินภาษีที่จ่าย

ใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม

มาถึงคำถามสำคัญ คือ ถ้าอยากใช้สิทธิช็อปดีมีคืนต้องทำยังไงบ้าง ต้องลงทะเบียนเมื่อไร ที่ไหน ขอตอบเลยว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับ ผมแนะนำง่ายๆแบบนี้ คือ ให้ใช้จ่ายไปตามปกติเพียงแค่ขอใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มหลังจ่ายเงิน (อย่าลืมตัดสินค้าที่ไม่รายการออกจากใบเสร็จก่อนด้วยนะครับ) แล้วค่อยมานั่งคิดรวมกับทีเดียวปลายปี ว่าได้ยอดที่จะนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ครบ 30,000 บาทหรือไม่ โดยผมจะมีอธิบายเพิ่มเติมของโครงการช็อปดีมีคืนพร้อมเทคนิคการคิด ว่าเราได้ใช้สิทธิครบเต็ม 30,000 บาทแล้วใช่หรือไม่ ติดต่อในบทความช็อปดีมีคืน ตอนที่ 2

 

ขอขอบคุณพี่ขวัญ(เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร งานคืนภาษี) และข้อมูลจากเว็บไซต์จีจีซี(Government Contact Center)

Invisible hand

เล่นหุ้น, forex, bitcoin

ช่วยแชร์หน่อยนะ
error: Content is protected !!