บอร์ดค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศ เฉลี่ยอยู่ที่ 321 บาท/วัน

ค่าแรงขั้นต่ำ

ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง หรือ บอร์ดค่าจ้างได้ข้อสรุปค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 ทั้งประเทศ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เปิดเผยว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นในปีหน้าสูงสุดอยู่ที่ 6 บาท โดยอยู่ใน 9 จังหวัด เช่น จังหวัดปราจีนบุรี, นนทบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร

ส่วนจังหวัดที่เหลือให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากปีที่แล้ว 5 บาททำให้ในปี 2563 จังหวัดภูเก็ตและชลบุรี จะเป็นจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดในประเทศคือ 336 บาทต่อวัน รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง 335 บาท ตามด้วย 331 บาท ที่มีอยู่ 6 จังหวัด เช่น จังหวัดสมุทรสาคร, กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม โดย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบด้วย นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา จะเป็นจังหวัดที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำน้อยที่สุดของประเทศอยู่ที่ 313 บาทต่อวัน และเฉลี่ยแล้วค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2563 จะอยู่ที่ 321 บาทต่อวัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และจะเร่งนำมตินี้เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อใช้ได้ทันตามกำหนด พร้อมคาดว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้ค่าจ้างของแรงงานที่มีทักษะอาจปรับขึ้นตามด้วย
ส่วนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะกระทบกับการลงทุนและผู้ประกอบการในไทยหรือไม่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า ในที่ประชุมที่มีทั้งตัวแทนจากภาครัฐ, นายจ้าง และลูกจ้าง ได้นำข้อมูลต่างๆมาพิจารณารอบด้านแล้ว และทุกฝ่ายก็เห็นชอบในค่าจ้างนี้ร่วมกัน เพราะเชื่อว่าเหมาะสมต่อทุกฝ่ายและเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจไทยและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนมาตรการลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการรองรับอยู่แล้ว อย่างกระทรวงพาณิชย์จะไปติดตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเพื่อควบคุมต่อไป

error: Content is protected !!