มาตรการฟื้นฟู(ประชาชนทั่วไป) 2020 ตอนที่ 1

การลงทุน

จากผลการสำรวจที่พบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจาก โควิด -19 ของภาครัฐบาลนั่นส่งผลเรื่องของการรับผลกระทอบอย่างต่อเนื่องมากถึงมากที่สุดสำหรับประชาชนคนไทยทั้ง 77 จังหวัดเลยก็ว่าได้ ผลในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนได้อย่างชัดเจนว่าใน ณ ช่วงครึ่งปีหลังนี้

เราควรจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินอย่างไรบ้างที่จะตรงกับแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ประชาชรทั่วไป) ที่ภาครัฐบาลเข้าได้มีการเตรียมการเอาไว้ เป็นอย่างมากโดยเรื่องราวเหล่านี้จะมีอะไรบ้างนั่นเดี่ยวผมจะขอรีวิวกันในบทความนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบกันนั่นเองครับ
โดยเรื่องราวที่ผมหาข้อมูลมารีวิวในครั้งนี้ได้มีการกรองมาแล้วว่าทางรัฐบาลนั่นจะมีแผนในการรองรับ หรือเป็นการเข้ามาช้วยเหลือประชาชนทั่วไป ในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นหลักนั่นเอง เพราะเนื่องจากทุกวันนี้เป็นอันทราบกันดีอยู่แล้วว่าในแต่ละเดือนนั่น คนไทยโดยทั่วไปจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องกันมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ซึ่งในบางท่านอาจจะต้องถึงขั้นติดลบกันเลยก็ว่าได้ เพราะรูปแบบของการจับจ่ายใช้สอยทั้งในครัวเรือนก็ดี เรื่องของการใช้ชีวิตรอบข้างก็ดี มันมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาข้องเกี่ยวโดยตลอดเวลา ไหนจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินที่นอกเหนือจากการควบคุมได้อีกละ เช่นเรื่องการใช้บัตรเครดิต การท่องเที่ยว การบริโภคสิ่งที่ไม่จำเป็นอีก ก็ส่งผลกระทบร่วมกับโรคโควิด -19 ไปด้วยในตัวเลยก็ว่าได้ ทำให้วันนี้ทางภาครัฐได้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้ ที่แสดงออกมาเป็นปัจจัยต่าง ๆ นั่นเอง ทำให้เกิดเรื่องของมาตรการเยียวยาช้วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 มาตรการแรกที่เข้ามาช้วยนั่นก็เป็นเรื่องของ การปรับตัวของธุรกิจในยุคโควิด -19 ที่มีส่วนของยอดขายหรือด้านการตลาดที่มียอดน้อยลงมานั่นเอง เนื่องจากเรื่องนี้มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนโดยทั่วไปอย่างแน่นอน เพราะเมื่อธุรกิจมีผลกระทบแล้วเรื่องที่จะส่งผลต่อมานั่นก็จะเป็นการปรับลดจำนวนพนักงานออกนั่นเอง ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีผลเรื่องของการตกงานเป็นจำนวนมากก็ว่าได้ ทำให้รัฐบาลจำต้องจัดหาโครงการที่จะเข้ามาช้วยเหลือผู้ที่ตกงานจากสาเหตุนี้ โดยเน้นเรื่องของการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นอย่างมาก ทำให้อย่างน้อยประชาชนจำนวน 30% ได้มีการจ้างงานให้ตำแหน่งงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมานั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นแผนแม่บทที่ภาครัฐบาลนั่นได้คิดแผนในการเตรียมรับมาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาแล้ว
ส่วนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ประชาชนทั่วไป) ในส่วนที่สองนั่นทางรัฐบาลได้มีการวางเม็ดเงินกู้ จำนวน 4 แสนล้านบาท เอาไว้เพื่อช้วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างจริงจังเลยก็ว่าได้ โดยในแผนนั่นก็จะเป็นการออกแบบกระบวนการคิดให้กับประชาชนคนทั่วไปได้มีการคิดเรื่องของการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน ทุกบาทเลยก็ว่าได้มันมีผลอย่างมากต่อแนวทางที่จะทำให้ชุมชนนั่นมีความยั่งยืนในเรื่องของการไม่มีการขาดสภาพคล่องได้อีกในอนาคตนั่นเอง เรื่องนี้ผมเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะแนวทางเหล่านี้จะเป็นตัวช้วยที่ดีมากที่จะทำให้ประชาชนคนทั่วไปมีการตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ บางครั้งแม้กระทั่งตัวผมเองยังเคยคิดอยู่เลยว่าในอดีตที่ผ่านมา เราได้มีการใช้จ่ายเงินไปแบบที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องที่จะเป็นผลกระทบในอนาคตแต่อย่างใดก็ว่าได้ แต่เมื่อปรากฏการโควิด -19 นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็ทำให้ผมเองได้เห็นผลอย่างชัดเจนเลยว่า เราควรจะต้องเริ่มคิด เริ่มทำ เริ่มวางแผนการเงินกันใหม่แล้วจริง ๆ แม้ว่าทางภาครัฐบาลเข้าได้มีแผนช้วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาส่วนของการช้วยจ่ายเงิน จำนวน 5000 บาทเป็นจำนวน 3 เดือนต่อเนื่องกันแล้วก็ตามแต่ ก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกหลายส่วนที่ทำอาชีพที่เป็นอิสระที่ติดอยู่ในมาตรา 33 แบบของฟรีแลนด์ที่มีสัญญาในการจ้างงานทั้งในแต่ต่างประเทศอีกจำนวนไม่ใช่น้อยเลยก็ว่าได้ ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั่นด้วยเช่นเดียวกัน จึงเข้าใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้
ท้ายนี้ในบทความหน้าผมจะขอรีวิวต่อเนื่องกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ(ประชาชนทั่วไป) กันต่อว่าจะมีส่วนไหนบ้างที่จะมีการช้วยเหลือได้อีกบ้าง อย่างไรก็ตามผมขอให้ผู้อ่านทุกท่านค่อยติดตามกันต่อนะครับ

เล่นหุ้น, forex, bitcoin

ช่วยแชร์หน่อยนะ
error: Content is protected !!