แนะนำ เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยวิกฤติ หลังโควิด สำหรับ คนทั่วไป มีธนาคารไหน บ้าง อย่างไร

การลงทุน

ในช่วงนี้นั้นเกิดสภาวะที่ไม่ปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พี่ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดสักทีว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหน จึงทำให้เกิดอัตราการว่างงานและเกิดอัตราการตกงาน และต่างๆมากมาย ที่ทำให้คนทั่วไปนั้นเกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย จึงทำให้ภาครัฐได้ออกนโยบายในการมีนโยบายฟื้นฟู และเยียวยาบุคคลกลุ่มนี้

โดยเฉพาะคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแล้ว จะเห็นได้ว่าจะมีการแจกเงิน 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรืออื่นๆอีกมากมาย และมีธนาคารต่างๆก็คอยปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อ ที่จะช่วยประชาชนหลังจากที่หมดการแพร่ระบาดในครั้งนี้อีกด้วย ถือว่าค่อนข้างที่จะสะท้อนและกระทบต่อใครหลายๆคนอย่างชัดเจนเลยทีเดียว จึงทำให้วันนี้เราได้ทำการแนะนำเงินกู้และดอกเบี้ยต่ำในการช่วยวิกฤต หลังจากโคโรน่าหายไป โดยเหมาะสำหรับคนทั่วไปอย่างแน่นอน

โดยถือได้ว่าคนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันเลยทีเดียว ในการมีเงินไปหล่อเลี้ยงให้มีสภาพคล่องทางการเงินอย่างชัดเจนที่สุด และเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายธนาคาร ที่เราอยากจะมาแนะนำกันโดยเฉพาะเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีธนาคารใดบ้าง ที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเหลือตัวเลือก ในการเป็นสภาพการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำที่ ช่วยวิกฤตหลังจากนี้ได้อย่างแน่นอนเราไปดูกันดีกว่า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธกส. เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อ แบบฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างแท้จริง โดยที่การปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รวมไปถึงดอกเบี้ยคงที่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอีกด้วย โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้น

• คุณสมบัติ : จะต้องเป็นเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
• วงเงินในการกู้ : สุดไม่เกิน 10,000 บาท
• ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเท่านั้น
• ระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่อ ขอยื่นสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จนไปถึง 30 ธันวาคม 2563
• ระยะเวลาในการชำระนั้น ต้องปลอดการชำระเงินดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับตั้งแต่กู้และกำหนดคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ สามารถแบ่งชำระงวดได้ตามที่ต้องการ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคาร ที่ขานรับนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ ในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้โดยที่ผู้มีอาชีพอิสระ ที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าในครั้งนี้อีกด้วย

• คุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
• เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าอย่างแท้จริง
• มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้
• เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาชำระเงินต้องกู้ไม่เกิน 70 ปี
• มีวงเงินสูงสุดที่ 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.10 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
• ชำระคืนสูงสุด 2 ปีและปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก
• ไม่ใช้หลักประกัน

โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความน่าสนใจ ไม่น้อยเลยทีเดียวโดยอยู่ภายใต้ธนาคารออมสิน ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่เอามาช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอีกด้วย

• คุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบการ และมีอาชีพอิสระหรือพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• จำเป็นจะต้องมี หลักประกันที่เป็นบุคคลหรือบริษัท
• จำนวนเงินที่ให้กู้นั้น เป็นจำนวนเงินตามความจำเป็น และสามารถที่จะทำการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาทนั้นเอง และรวมไปถึงเมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิม ของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทในการกู้ในครั้งนี้

ธนาคารกรุงไทย

เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ดูแลลูกค้า และช่วยเยียวยาผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี เลยทีเดียวเรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ขานรับรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• คุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นลูกค้า ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
• โดยที่มีดอกเบี้ยต่ำ 2% และคงที่ 2 ปี
• ฟรีค่าธรรมเนียม ในการค้ำประกันโดย บสย. 4ปี
• เว้นค่าธรรมเนียม และค่าปรึกษาสินเชื่อ
• มีการให้บริการโอนรับจ่าย 1 ปีฟรี

เล่นหุ้น, forex, bitcoin

ช่วยแชร์หน่อยนะ
error: Content is protected !!